♠ สื่อที่น่าสนใจ ♠

ทำไมเราต้องรู้จักตนเอง

ฟังครูเงาะกันซิคะ แล้วเราจะรู้ถึงความสำคัญของการรู้จักตนเองมากขึ้น

ขอบคุณ ช่องยูทูปกองส่งเสริมการมีงานทำ 

รู้จักตัวเอง รู้จักเพื่อน กับ “สัตว์ 4 ทิศ”

แบบทดสอบค้นหาตนเอง   คลิกที่นี่